Download phần mềm xem camera trên máy tính, PC, Laptop

Download phần mềm xem camera trên máy tính, PC, Laptop

Xem camera trên máy tính thì tải phần mềm gì Hải Nam? Dạ, để Download phần mềm xem camera trên máy tính. Trước hết bạn kiểm tra xem hệ thống camera quan sát nhà mình đang sử dụng của thương hiệu nào.

Phần mềm xem camera Dahua trên máy tính, PC

Tổng hợp Link tải phần mềm xem camera trên máy tính mới nhất

Mỗi thương hiệu camera quan sát đều có ít nhất một phần mềm xem camera trên máy tính. Do đó, bạn nên sử dụng những phần mềm chuyên dụng của hãng chứ không nên sử dụng bản giả lập của bên thứ 3.

Phần mềm xem camera trên máy tính của hãng thường rất nhẹ, còn những bản giả lập thường bạn sẽ sử dụng qua BlueStacks. Đòi hỏi RAM 2GB, mình đã tải về và dùng thử, thấy không ngon bằng của hãng là điều chắc chắn.

Công ty TNHH Giải Pháp Hải Nam Chuyên cung cấp camera WiFi, camera quan sát trọn bộ trên Toàn Quốc

  • Địa chỉ: 1/46/36 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TPHCM
  • Hotline: 090.993.6878–0948.288.678

Written by

Hải Nam is the founder & CEO of Camera Hải Nam. Website: https://camerahainam.net Phone: 0938936878–0948288678 Facebook: https://facebook.com/camerahainam.net

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store